تالار زبانشناس

روان صحبت کردن

چند بار باید متن رو گوش بدم تا روان بتونم صحبت کنم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

1 Likes

توصیه شده که برای هر درس حداقل یک هفته وقت بذارین.

1 Likes