تالار زبانشناس

Make up و root

i make up the family members
we always root for the baseball players. تو این جملات چه معنایی دارن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Family by Gina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

1 Likes

جمله کاملش این بود:

My parents, my younger sister and I make up the family members.

پدرو مادر، خواهر کوچکترم و من اعضای خانواده را تشکیل می‌دهند.

2 Likes

ما اغلب حامی بازیکنان بیسبال هستیم

root for sb

نشان دادن حمایت از کسی/کسانی که کار مشکلی انجام می‌دهند

2 Likes