تالار زبانشناس

تفاوت معنی واصطلاح

مثلا درجمله SO he went to find to find some new friends پس رفت تادوستان جدید ی پیدا کند اینجا چگونه باید فعل رفتن وخواستن راتشخیص بدهیم

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام

به نظرم دارید اشتباه میپرسید سوال رو:

Want یعنی خواستن
went یعنی رفتن (گذشته go)
تلفظ و املا شون هم کاملا فرق دارند …

پس چیزی نیست برای تشخیص دادن …
دو کلمه کاملا متفاوت هستن .

1 Likes