تالار زبانشناس

The. as.to .be

کاربرد اونارو میخام بدونم و.اینکه چ ترتیبی برای اوردن صفات قبل از اسم وجود داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

صفات قبل از اسم پس از افعال be و پس از the میان
ترنیبشون به اینصورته: کیفیت -اندازه-سن و دما-شکل-رنگ-ملیت-جنس
که رمزیش میشه کاس شرمج

2 Likes