تالار زبانشناس

تکرار کردن در روز

سلام هرکدام از داستانها رو چند بار باید در روز تکرار کنیم

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام
هر چه بیشتر بهتر

3 Likes