تالار زبانشناس

The 3 different types of learner لتس تاک

سلام دوستان عزیز
موصوع این لتس تاک در مورد تیپ های مختلف یادگیرنده هاست
برای یادگیری به بهترین شکل ممکن باید بدونیم ما جز کدوم تیپ هستیم
The most common leaners type are as follow
1.visual
2.auditory
3.kinesthetic

97.02.15

6 Likes

3 Likes

ممنونم که گوش دادی و نظر دادی اتوسا جان
چیزی که من تو صحبتهام یادم رفت بگم این بود که این دسته بندی یه قانون ثابت و کلی نیست و ممکنه فردی باشه که مجموعه ای از این اشکال یادگیری شامل حالش بشه …و فک کنم تو جز اون دسته از افراد هستی .

2 Likes

2 Likes