تالار زبانشناس

Having ... have + -ing ?؟

در کلاس های زبان، خوانده ایم که برخی افعال ing نمی‌گیرند (state verbs) حال سوال اینجا است که چرا have، به آن ing اضافه شده است؟
در متن درس داریم:
He is having trouble finding the money to continue his piston project.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)

1 Likes

حال دیگر سوال اینجا است که در فارسی هیچ معنای خاصی برای آن وجود ندارد؟

1 Likes

فعل have فقط وقتی state verb هست که به عنوان فعل مالکیت استفاده بشه. در دیگر موارد میتونیم با توجه به شرایط از ing استفاده کنیم.

به عنوان مثال یکی از جاهایی که having استفاده میشه برای بیان اتفاقاتی هست که بیش از حد انتظار طول کشیده. مثل همین مثال فوق

پیدا نکردن پول بیش از حد انتظار طول کشیده.

6 Likes

سپاسگزارم از پاسخ دقیقتون

1 Likes