معنی های jealous

معنی های jealous
0

#1

.ا jealous مگه نمیشد خجالت پس چرا توی درس گذاشته خود خواه ؟
ایا دو تا مهنی داره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

یعنی حسود، هم معنیش هم میشه envy