تالار زبانشناس

معنی and a friend had to swim out to his boat with it

سلام معنی جمله دوم چیه؟

He found that he had forgotten some important equipment, and a friend had to swim out to his boat with it

======================
این تاپیک مربوط به درس «Captain Calamity» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes