تالار زبانشناس

کمک تفاوت come up to meوcome to me

این دو چه تفاوتی باهم دارن؟یکجا از come upودر جای دیگه فقط ازcomeاستفاده شده

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «خانواده یونانی»)

1 Likes

تقریبا میشه گفت تفاوتی ندارن. come up یعنی to come near

3 Likes