پیشنهادات خود را برای کتاب‌های صوتی ارسال کنید

پیشنهادات خود را برای کتاب‌های صوتی ارسال کنید
0

#141
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-Audiobook/B00HMAGAH8
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Doctor-Who-10th-Doctor-Tales-Audiobook/B01G5UL6WE
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Doctor-Who-The-10th-Doctor-Adventures-Volume-1-Audiobook/B077KJGQWQ
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Wizards-of-Once-Audiobook/B0751YJXR1
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Be-a-Pirate-Audiobook/B00GTWY5FY
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Speak-Dragonese-Audiobook/B00GU0LR1U
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Cheat-a-Dragons-Curse-Audiobook/B00GU0LX3W
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/On-Her-Majestys-Secret-Service-Audiobook/B00N42HKA4
https://www.audible.com/pd/Classics/Mansfield-Park-Dramatized-Audiobook/B00R6KU57A
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Twist-a-Dragons-Tale-Audiobook/B00HM8WMY0
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-A-Heros-Guide-to-Deadly-Dragons-Audiobook/B00GU0LYNQ
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Ride-a-Dragons-Storm-Audiobook/B00GTWYB44
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Break-a-Dragons-Heart-Audiobook/B006MZY5JO
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Steal-a-Dragons-Sword-Audiobook/B00JWZUO6E
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Train-Your-Dragon-How-to-Seize-a-Dragons-Jewel-Audiobook/B00JWZWPFC
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Betray-a-Dragons-Hero-Audiobook/B00WNGTFYG
https://www.audible.com/pd/Kids/How-to-Fight-a-Dragons-Fury-Audiobook/B01A61GJUM
https://www.audible.com/pd/Classics/Henry-VI-Part-1-Audiobook/B00K6M7FSW
https://www.audible.com/pd/Classics/Henry-VI-Part-2-Audiobook/B00K6M6KD8
https://www.audible.com/pd/Classics/Henry-VI-Part-3-Audiobook/B00K6M8L9E

کتاب های با صدای David Tennant :heart_eyes:


#142

نقل‌قول
https://www.audible.com/pd/Classics/56-Fables-of-la-Fontaine-Audiobook/B017UDJYBA
https://www.audible.com/pd/Classics/Thoreau-Walden-Civil-Disobedience-Audiobook/B0042LFSAK
https://www.audible.com/pd/Classics/Gullivers-Travels-Audiobook/B017DXLLPE
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Prince-Audiobook/B00FDUJBUC
https://www.audible.com.au/pd/Non-fiction/Ethics-Audiobook/B00FQDKDOY
https://www.audible.com/pd/Classics/Histories-Audiobook/B01FKX2766
https://www.audible.com/pd/History/Dialogues-of-Plato-Audiobook/B002UUFP1M
https://www.audible.com.au/cat/Classics/Shakespeare-Audiobooks/2683971051
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/The-City-of-God-Audiobook/B002V8H6SS
https://www.audible.com/pd/Classics/Dantes-Divine-Comedy-Audiobook/B00D8K4E4M
https://www.audible.com/pd/Classics/Paradise-Lost-Audiobook/B002V9Z6GG
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Pilgrims-Progress-Audiobook/B00EAG1TS2
https://www.audible.com/pd/Classics/War-and-Peace-Volume-1-Audiobook/B002V5CULY
https://www.audible.com/pd/Classics/Leaves-of-Grass-Audiobook/B002VA9FYO
https://www.audible.com/pd/Classics/Fairy-Tales-by-Hans-Christian-Andersen-Audiobook/B007MPHQLW
https://www.audible.com/pd/Classics/Faust-Parts-I-II-Audiobook/B07B3Y4HJL
https://www.audible.com.au/pd/Classics/Francis-Bacon-1561-1626-Audiobook/B00G4D13L2
https://www.audible.com/pd/Classics/Representative-Men-by-Ralph-Waldo-Emerson-Audiobook/B00S1PCXV0
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/Mahabharata-The-Greatest-Spiritual-Epic-of-All-Time-Audiobook/B013ELVZQY
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/Ramayana-Audiobook/B002UZJKLI
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Canterbury-Tales-Audio-Connoisseur-Audiobook/B003HTV17W
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/The-Bhagavad-Gita-Audiobook/B00TEAKWSC
https://www.audible.com/pd/Bios-Memoirs/The-Autobiography-of-Benjamin-Franklin-Audiobook/B00WRAAXNK
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Brothers-Karamazov-Naxos-AudioBooks-Edition-Audiobook/B00EZAXAF8
https://www.audible.com/pd/Classics/Don-Quixote-Audiobook/B002V8LDEQ
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/St-Augustines-Confessions-Audiobook/B00DHOOYC6
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Decameron-Audiobook/B002V0CAQY
https://www.audible.com/pd/Nonfiction/Beyond-Good-and-Evil-Audiobook/B004TBQRKS
https://www.audible.com/pd/Bios-Memoirs/The-Autobiography-of-Benvenuto-Cellini-Audiobook/B002V1LU7S
https://www.audible.com/pd/Classics/Wuthering-Heights-Audiobook/B002UZX6M2
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Picture-of-Dorian-Gray-Audiobook/B01ESJS5RI
https://www.audible.com.au/pd/Classics/An-Enemy-of-the-People-Audiobook/B06VVFBJB7
https://www.audible.com/pd/Classics/Pygmalion-Audiobook/B002UUMNNK
https://www.audible.com/pd/Classics/A-Doll-House-Audiobook/B006YVPFF4
https://www.audible.com/pd/Classics/On-the-Nature-of-Things-Audiobook/B002UZX528

این هم ادامه کتابهای پیشنهادی استاد الهی قمشه ای هست

نمی دونم شاید اینکه چند تا ستاره خورده معیار خوبی نباشه حداقل شاید برای کتاب چون مثلا یه کتابی را 6 نفر خوندن ستاره بالا دادن ولی یه کتابی را صد نفر خوندن ستاره هاش از اون یکی کمتره
نشون دهنده این هست که صد نفر دنبال بودن این کتاب را بخونن حتی اگه کیفیت صداش یه مقدار پایین باشه


#143

Maurice Sendak

https://www.audible.com/pd/Kids/Where-the-Wild-Things-Are-Audiobook/B002UZNBZE
https://www.audible.com/pd/Kids/In-the-Night-Kitchen-Audiobook/B00IYX0MJO

#144
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Peter-Rabbit-Collection-Audiobook/B00JANBKXO
https://www.audible.com/pd/Kids/Beatrix-Potter-The-Complete-Tales-Audiobook/B007VOGDL8
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Story-of-Miss-Moppet-Audiobook/B003NTGE14
https://www.audible.com/pd/Kids/Timeless-Tales-of-Beatrix-Potter-Audiobook/B00IZMHQSE
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tales-of-Beatrix-Potter-Audiobook/B07BZGQ8ZS
https://www.audible.com/pd/Kids/Beatrix-Potter-Classics-Audiobook/B002V9ZFJO
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tailor-of-Gloucester-Audiobook/B01M9G58Q4
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Complete-Tales-of-Beatrix-Potter-Audiobook/B002UZDSJ8
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Story-of-a-Fierce-Bad-Rabbit-Audiobook/B003N8DIPK
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Squirrel-Nutkin-Audiobook/B002V0K7T6
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Benjamin-Bunny-Audiobook/B00BEYKKX8
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Squirrel-Nutkin-Audiobook/B00BFW903K
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Mr-Tod-Audiobook/B00BEK0GJA
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Mr-Jeremy-Fisher-Audiobook/B01N53WMHP
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Benjamin-Bunny-Audiobook/B01AISDHFS
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Two-Bad-Mice-Audiobook/B002VA8K9U
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Mrs-Tiggy-Winkle-Audiobook/B002V1OL7O
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Jemima-Puddle-Duck-Audiobook/B003NTCFVW
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Mrs-Tiggy-Winkle-Audiobook/B079RT89JL
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Kitty-in-Boots-Audiobook/B01JP7Z71K
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Tom-Kitten-Audiobook/B002V5CRG2
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Story-of-Miss-Moppet-Audiobook/B071FVCR2Y
https://www.audible.com/pd/Kids/Tom-Kitten-and-Friends-Audiobook/B015QD3VXI
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tailor-of-Gloucester-Audiobook/B07B8X9X4Q
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Peter-Rabbit-Audiobook/B07B8VHKMS
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Jemima-Puddle-Duck-Audiobook/B00U0CIX2U
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Pigling-Bland-Audiobook/B07B9VDYY4
https://www.audible.com/pd/Kids/The-Tale-of-Tom-Kitten-Audiobook/B07B9HKFTN

Beatrix Potter


#145

https://www.audible.com/pd/Classics/The-Gambler-Audiobook/B005GQTIVU
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Old-Man-and-the-Sea-Audiobook/B002V8KXHO
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Grapes-of-Wrath-Audiobook/B004VMD7BW
https://www.audible.com/pd/Classics/Of-Mice-and-Men-Audiobook/B004TNLOV8
https://www.audible.com/pd/Classics/A-Portrait-of-the-Artist-as-a-Young-Man-Audiobook/B00EEG4EGW
https://www.audible.com/pd/Classics/Le-Grand-Meaulnes-Audiobook/B01L2USJJA
https://www.audible.com/pd/Classics/Zorba-the-Greek-Audiobook/B005EMQDVO
https://www.audible.com/pd/Fiction/Farewell-Waltz-Audiobook/B008UVS8N2
https://www.audible.com/pd/Fiction/Julys-People-Audiobook/B002V1ORT6
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/All-Our-Yesterdays-Audiobook/B00IXWN6EE
https://www.audible.com/pd/Fiction/Journey-to-the-End-of-the-Night-Audiobook/B01KIAGI2A
https://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/Siddhartha-Audiobook/B07959PRLT
https://www.audible.com/pd/Classics/Demian-Audiobook/B005MT1RFQ
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Idiot-Audiobook/B01N5W7S18
https://www.audible.com/pd/Classics/Crime-and-Punishment-Audiobook/B002V9ZF3K
https://www.audible.com/pd/Classics/Love-in-the-Time-of-Cholera-Audiobook/B00EFB9FQK
https://www.audible.com/pd/Fiction/Blindness-Audiobook/B002V0QBKA
https://www.audible.com/pd/Classics/A-Tale-of-Two-Cities-Tantor-Audiobook/B002V08IYW
https://www.audible.com/pd/Classics/Wuthering-Heights-Audiobook/B002UZX6M2
https://www.audible.com/pd/Classics/Hamlet-Fully-Dramatized-Audio-Edition-Audiobook/B00L4BKB26
https://www.audible.com.au/pd/Classics/The-Country-Doctor-Audiobook/B00VTU4M6I
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Thorn-Birds-Audiobook/B0032N2TD8
https://www.audible.com/pd/Classics/One-Hundred-Years-of-Solitude-Audiobook/B00EF8DG68
https://www.audible.com/pd/History/The-Gulag-Archipelago-Volume-l-Audiobook/B005JZIYI6
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Metamorphosis-Audiobook/B004Y0K5V6
این هم رمان های پیشنهادی رضا امیرخانی هستند
این کادری که توش کتاب می ذارید چطور ایجاد می شه؟؟


#146

با کامپیوتر میشه این:

image


#147

فک کنم تا الان بیشتر از 1000 جلد کتاب پیدا کردیم


#148
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/The-Cuckoos-Calling-Audiobook/B00CS522EW
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/Career-of-Evil-Audiobook/B014JYRSPW
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/The-Silkworm-Audiobook/B00IMLEZG4
https://www.audible.com/pd/Kids/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-Audiobook/B01N4S7VVP
https://www.audible.com/pd/Kids/Quidditch-Through-the-Ages-Audiobook/B079822Q7P
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Casual-Vacancy-Audiobook/B009ETZ6TI

کتاب های خانوم JK Rowling (مستعار:Robert Galbraith) به جز سری هری پاتر


#149
https://www.audible.com/pd/Fiction/Weaveworld-Audiobook/B00L97M6MI
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Imajica-Audiobook/B00UHEOI16
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Thief-of-Always-Audiobook/B00H7J4CK6
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Scarlet-Gospels-Audiobook/B00WL2VB5I
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Hellbound-Heart-Audiobook/B00DGBDJNK
https://www.audible.com/pd/Teens/Abarat-Book-1-Audiobook/B002V9Z94U
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Great-Secret-Show-Audiobook/B013GOW2AW
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-1-Audiobook/B00CHQSR14
https://www.audible.com/pd/Fiction/Cabal-Audiobook/B00IX1GGLU
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Damnation-Game-Audiobook/B00I470RLI
https://www.audible.com/pd/Teens/Days-of-Magic-Nights-of-War-Audiobook/B002V0TMJ2
https://www.audible.com/pd/Fiction/Coldheart-Canyon-Audiobook/B00GNDBETE
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Tortured-Souls-Audiobook/B00SZ4814A
https://www.audible.com/pd/Fiction/Mister-B-Gone-Audiobook/B002V8OD3O
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-4-Audiobook/B00HEP7Q7Y
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-3-Audiobook/B00G3IV3EU
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-6-Audiobook/B00HQLK59M
https://www.audible.com/pd/Fiction/Sacrament-Audiobook/B00K2D7XIW
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-5-Audiobook/B00HHE2SFW
https://www.audible.com/pd/Teens/Absolute-Midnight-Audiobook/B006U3YPMU
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Adventures-of-Mr-Maximillian-Bacchus-and-His-Travelling-Circus-Audiobook/B005IY5NMI
https://www.audible.com/pd/Fiction/Everville-The-Second-Book-of-the-Art-Audiobook/B018WN1XD4
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Books-of-Blood-Volume-2-Audiobook/B00DZZIH7A
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Galilee-Audiobook/B005J5TD7C
https://www.audible.com/pd/Erotica-Sexuality/Tonight-Again-Audiobook/B07532CQ28
https://www.audible.com/pd/Mysteries-Thrillers/Chiliad-Audiobook/B00M76ICD2
https://www.audible.com/pd/Fiction/Dark-Screams-Volume-Four-Audiobook/B017RRKNI2
https://www.audible.com/pd/Bios-Memoirs/The-Painter-the-Creature-and-the-Father-of-Lies-Audiobook/B00Y142XJC
https://www.audible.com/pd/Fiction/Clive-Barkers-First-Tales-Audiobook/B00H9L4I5Q
https://www.audible.com/pd/Fiction/The-Scarlet-Gospels-Audiobook/B00XLIZ5N0

کتاب های Clive Barker


#150

من که سعی میکنم اکثر این کتابارو دانلود کنم. اما متنش دردسره. اونم نیازمند یه تلاش دست جمعیه.

علی @golmirzaei میتونیم منبع بدون متن به اپ اضافه کنیم؟ :grinning:

به هر حال از میزان خواننده ها که با تعداد ستاره تقریبا مشخص میشه و از میانگین امتیازی که دادن میشه یک ایده ی اولیه نسبت به کیفیت کتاب بدست آورد.


#151

اگه نشد،یه اپ جدا واسه کتاب های صوتی بدون متن هم خوب میشه :joy:


#152

از نظر استخراج متن میگین؟
امیدوارم بتونیم با یه همکاری خوب این مشکل رو حل کنیم


#153

لطفا اگر امکانش هست کتاب صوتی funny in farsi را هم اضافه کنید، نویسنده ایرانی - آمریکایی هست و این کتاب در ایران با نام عطر سنبل - عطر کاج منتشر شده

و هم در ایران و هم در آمریکا پر فروش بوده


#154

اگه مورد متن خالی هم بشه گذاشت به نظرم ارزش داره.

یعنی سه انتخاب باشه

  1. با متن با صوت
  2. با متن بدون صوت
  3. بی متن با صوت

اینجوری میشه از همه چیز بهره برد.

به قول آقای @golmirzaei کار نشد نداره :grin:


#155

بنظرم چیزی که در زبانشناس جالبه همین متن و صوته وهمچنین دشت کردن لغات جدید و هایلایت کردنشون.
بدون متن شاید خیلی از کاربرا نتونن به آنصورت با بازدهی بالا استفاده کنن


#156

آره قبول دارم
چون شنیدن بدون متن آنچنان ب زبان هم کمک نمیکنه.
فقط جنبه فان پیدا میکنه
ولی من رو متن حتی بدون صوت اعتبار زیادی قائلم


#157

خواهران برانته :grin:

https://www.audible.com/pd/Classics/Agnes-Grey-Audiobook/B002V8N2QS
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Tenant-of-Wildfell-Hall-Audiobook/B004Q3M2GW
https://www.audible.com/pd/Classics/Agnes-Grey-Audiobook/B004H62MHC

ann :point_up:

https://www.audible.com/pd/Classics/Jane-Eyre-Audiobook/B0096TOT4O
https://www.audible.com/pd/Classics/Villette-Audiobook/B0056IL8T8
https://www.audible.com/pd/Classics/The-Professor-Audiobook/B002VA9ZPS
https://www.audible.com/pd/Bios-Memoirs/The-Letters-of-Charlotte-Bronte-Audiobook/B003YMDYWM

شارلوت


#158

سلام
من تقریبا اکثر کتابهای پیشنهادی رو دیدم اکثرا کتابها متن اصلی و بعضا دشوار بود، به نظرم یک سری کتابهای ساده وسطح بندی شده هم قرار بگیره خالی از لطف نیست


#159

درسته یه سری کتاب سطح بندی شده تو تورنت هست که میشه گرفت


#160


این کتاب هم بسیار عاااالیه.
جیم کوییک معرفی کرده