تالار زبانشناس

Not any moreایا یک اصلاح هست?

یعنی:
«دیگر نه»

1 Likes