تالار زبانشناس

دیکشنری اصطلاحات

آقای هوگ در کتاب شون تاکید دارن که یک دیکشنری استاندارد و در کنارش یک دیکشنری اصطلاحات تهیه کنیم، برای دیکشنری اصطلاحات چه پیشنهادی دارید؟
با تشکر

4 Likes

سلام دوست عزیز
دیکشنری تحلیلگران رو بهتون معرفی میکنم.
لانگمن هم برای انگلیسی به انگلیسی فوق العاده دیشکنری پرمغزی🌿

1 Likes