تالار زبانشناس

تلفظ آرام این درس

خدا را شکر داستان های که روح وجادوگر داره کمی آرام تلفظ ميشه :blush::blush:

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes