تالار زبانشناس

اصلاح جمله

بین ویس و متن اختلاف هست در این جمله که نوشتین
John asked me whether I could go to a party on Saturday. (“ Whether” tells us that there is a question or problem– can you come

درستش هست john asks me

لطفا اصلاح بفرمایید
متشکرم

======================
این تاپیک مربوط به درس «Whether the weather is fine …» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes