تالار زبانشناس

Goes در جمله زیر

as the chinese saying goes " helping others is the source of happiness" goes تو این جمله یعنی چی؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Spirit of Helping by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۵»)

1 Likes

عبارت as the saying goes یعنی به قول معروف

3 Likes