تالار زبانشناس

بود و نبود حرف s

Finally, the day comeS.
Storms come.
چرا بعد از come برای آمدن طوفان حرف s نگذاشته؟ نباید باشه؟ دلیلش چی هست؟ storm با day چه فرقی داره که یکی s میگیره یکی نه.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

1 Likes

چون storms جمع و day مفرد هست و s فقط به انتهای افعال زمان حال سوم شخص مفرد میاد

4 Likes