تالار زبانشناس

With me معنی

i started to watch tv, but with me not being able to see well now
with me? یعنی چی تو این جمله

======================
این تاپیک مربوط به درس «Watching TV by Hedy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۶»)

1 Likes

من شروع به تلوزیون نگاه کردن کردم، اما باتوجه به اینکه الان نمیتوانم خوب ببینم، میترسم که اتفاقی بد رخ بدهد.

3 Likes