تالار زبانشناس

Cram schoolمفهوم

منظورشون چه نو ع مدرسه ای هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Turning Point In My Life by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

1 Likes

مدارس تکمیلی ای هستندکه معمولا برای رسیدن دانشگاه یا دبیرستان و مطالعه مقدار زیادی درس در مدت کوتاه استفاده میشن.

4 Likes