Cram schoolمفهوم

Cram schoolمفهوم
0

#1

منظورشون چه نو ع مدرسه ای هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Turning Point In My Life by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)


#2

مدارس تکمیلی ای هستندکه معمولا برای رسیدن دانشگاه یا دبیرستان و مطالعه مقدار زیادی درس در مدت کوتاه استفاده میشن.