تالار زبانشناس

فرق push و pull

به نظر می آید push:هل دادن به جلو و pull:کشیدن بطرف خود باشد>>>>این دو باید متضاد باشند--------آیا درست است ؟ نظر شما چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

4 Likes

درست گفتید

1 Likes