تالار زبانشناس

چرا در متن زیر در جمله but he did get exposed to poisonous radiation for the second time از فعل کمکی did استفاده شده؟

Luckily, this time he was not hurt by the bomb blast, but he did get exposed to poisonous radiation for the second time

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط ج» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

1 Likes

I understand
I do understand

جمله دومی فقط تاکید بیشتری نشون میده
فکر کنم در مورد سوال شما هم همین صادق باشه
و برای تاکید از فعل کمکی
do
استفاده شده

4 Likes