تالار زبانشناس

Usedاینجا چی معنی میشه

Mr. Littky used to be a teacher

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تصویر بزرگ»)

1 Likes

معنی قبلا میده دوست گرامی

2 Likes

اینجا

Used to

با هم هستن و یه گرامر جداگونه دارن
بهتره کاربردشو بخونید
در حالت کلی برای بیان فعالیت های گذشته استفاده میشه

2 Likes