تالار زبانشناس

Hi . i have a problem

whats mean this sentense “I prefer to buy when I shop”

======================
این تاپیک مربوط به درس «Clothes and Fashion by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes