تالار زبانشناس

ببخشی من نسخه کرک برنامه رو تهیه کردم حلاله

0000000000

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Students’ Writings by Emma» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

2 Likes

چطور تهیه کردید؟ …

3 Likes

برادر مسلمان شیعه خجالت نمیکشید که قوانینو دور میزنید؟این یعنی دزدی. اخرتت رو خراب نکن!

با تشکر امام سالار

2 Likes