تالار زبانشناس

So that it serves human beings not just super large companies

این جمله رو میشه معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی»)

1 Likes

به طوری که آن به نوع انسان خدمت می‌کند، نه فقط کمپانی‌های خیلی بزرگ.

3 Likes