تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 مکالمه

با سلام
آیا سطح متوسط به پایین هم می تونه در این چالش شرکت کنه؟

دیگه به نظر نمی رسه این دیگه قدیمی باشه…

1 Likes

بله همه میتونن شرکت کنن

1 Likes