تالار زبانشناس

Say they don't like each other

لطفاً به تلفظ کلمه آخر گوش کنید ميگي چاوا اگر متن جلوي چشم نباشه عمرٱ بشه فهمید

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

چاوا نیس
چون تلفظ بریتانیاییه معمولاً R محو گفته میشه

دِی دونت لایک ایچادا

2 Likes