تالار زبانشناس

ساختار have been replaced

من ساختار گرامری این حمله رو متوجه نمیشم. اگر been قبل فعل و بعد have میاد باید حال کامل استمراری باشه که فعل هم ing بگیر. ولی فعل شکل سوم گرفته. اگر مسی بلده ممنون میشم توضیح بده این چه ساختار زمانی هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «گرامر زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «تغییر حافظه»)

1 Likes

سلام
اینجا been فعل اصلی محسوب میشه و به شکل سوم بعد از have میاد که حال کامل هستش.
"بوده است "معنا میده.
حال کامل استمراری راستشو بخواین تاحالا نشنیدم.

1 Likes

.

حال کامل present perfect

have/has + P.P.verb

روش مجهول کردن:
فعل کمکی بدون تغییر باقی میمونه. متناسب با زمان فعل اصلی در جمله معلوم، فعل بی اضافه میشه. قسمت سوم فعل اصلی جمله معلوم، در انتها میاد

در اینجا

Have replaced (active)
Have been replaced (passive)

4 Likes