تالار زبانشناس

سلام ،تلفظ یا بیان کلمه personel متوجه نمیشوم ،

Alfred …is personal and…

======================
این تاپیک مربوط به درس «Alfred Brendel Calls Time» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)