آیا با فیلم ها می توان زبان انگلیسی یاد گرفت؟ با اشتباهات مرسوم در استفاده از فیلم ها آشنا شوید

language_learning_tips
پروژه-تیمی
آیا با فیلم ها می توان زبان انگلیسی یاد گرفت؟ با اشتباهات مرسوم در استفاده از فیلم ها آشنا شوید
0.0 0

#21

سلام
اپلیکیشن زوم هنوز رسما منتشر نشده


#22

با تشکر تاریخ دقیق انتشار چه موقعی هست ?


#23

احتمالا تیر ماه میاد