تالار زبانشناس

معنی all the better to eat you with

کسی معنی دقیق این عبارت یااصطلاح رو بلده؟؟؟ منظور معنی دقیق هست نه معنی روانش

======================
این تاپیک مربوط به درس «شنل قرمزی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

all the better
(adjective)

The definition of all the better is a phrase used when something turns out to be an improvement over what was planned or expected.

An example of all the better is when you were expecting 10 percent off of your purchase and you got 20 percent off instead.

5 Likes

:thinking:
میشه واضح تر بگین ؟ یعنی فارسیشو؟

1 Likes

چه بهتر که تو رو باهاش بخورم

3 Likes

هم معنی انگلیسیش میشه so much the better و معنی فارسیش میشه خیلی بهتر.
خیلی بهتر بتونم باهاش بخورمت

2 Likes

To see you with خوب چرا اینجوریه جملش
نمیشه یه جمله راحت تر گفت
برای اینکه ترو بهتر‌ببینم
To see you better

1 Likes

لطفاً جواب این سوال رو بدین؟

1 Likes

شما جواب این سوالو میدونید؟

1 Likes

all the better معمولا چه بهتر معنا میشه

1 Likes