تالار زبانشناس

تلفظ لغات usوuk

لغات ک تلفظ میشه us وuk ینی چی من نمیدونم ب زبان ککجاتلفظ میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

سلام امریکن و بریتیش

1 Likes

US: United States
ایالات متحده
UK: United Kingdom
بریتانیا

2 Likes