تالار زبانشناس

سلام.معنی کلمه زینگر در جمله زیر چیه

come up with a zinger of a solution to an office problem.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)

1 Likes

یک واقعه که وقتی تجربه میشه، همه رو بهت زده میکنه.

4 Likes