تالار زبانشناس

سوال در مورد زمان افعال

من یه جا خونده بودم هرجا فعل کمکی was آمد، پشت سرش فعل اصلی باید با ing بیاد، تا جمله به زمان گذشته استمراری تیدیل شود. در غیر این صورت جمله بندی اشتباهه . آیا این حرف درسته؟؟
زمان این جمله زیر چیه؟
He was not afraid of danger.

Was he afraid? No, he was not afraid.

سوال من اینکه چرا afraid بدون ing اومده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

2 Likes

اشکال مختلف Be که Was هم یکی از اونهاست، میتونن به تنهایی بیان. که در این مثال شما بتنهایی اومده و فعل اصلی جمله محسوب میشه
بعدش هم یک صفت اومده
Afraid = adj

اما در مورد شنیده شما
اگر فعل بعد از فعل کمکی be بصورت ing دار بیاد ، تبدیل میشه به استمراری (حال یا گذشته)

اگر فعل بعد از be بصورت قسمت سوم فعل (p.p.) بیاد، میشه مجهول

4 Likes