تالار زبانشناس

دانلود دیکشنری

اتفاقا برای داستان های بچگانه ترجمه فارسی وجود داره. شما توی بخش بالایی صفحه یه گزینه بازگشت، گزینه تالار و یک گزینه فا می بینید که بوسیله اون به ترجمه دست پیدا میکنید.

2 Likes

برای دانلود دیکشنری اینترنت پایدار لازمه که قطع و وصل نشه. چند بار دیگه هم امتحان کنید. دانلود میشه.

2 Likes