تالار زبانشناس

سوال در مورد حدف was

آیا نباید در جمله زیر was دومی حذف شود؟

How far was she was from her truck? She was 6 miles from her truck.
یعنی منظورم بشود جمله زیر:

How far was she from her truck? … . . …

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 Likes

سلام
اگه دقت کنید
تو صوت درست میخونه (was دوم رو نمیخونه)
اما تو متن اشتباهی دوتا was زده
که مشخصه اشتباه تایپی بوده

4 Likes