تالار زبانشناس

شاگردان اما بخش ۵

این عبارت از بخش شاگردان اما هست معنیش چی میشه
The next morning, the bird pooped again, along with the missing piece of paper.

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Little Bird by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۵»)

1 Likes