تالار زبانشناس

Manifestation?

من معنی manifestation رو در درس متوجه نمیشم.ممکنه کمک کنید؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»)

1 Likes


https://dictionary.abadis.ir/entofa/m/manifestation/

3 Likes

با اجازه آقا فرزاد

اینم یه تعریف از یه منبع دیگه (Longman Dictionary)

Untitled

2 Likes