تالار زبانشناس

نتایج آزمایش!

بمیرم
چه زجری کشیدی از صب تا حالا :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:
قشنگ موج میزنه :neutral_face::joy::joy::joy:
نسیم کوش؟ ندیدمش

3 Likes

ادیت :slightly_smiling_face:
هوا چقدر خوبه این بالا :joy:

3 Likes

نگا نگا بچه م راهی دکتر شد
بمیرم الهی :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

فک کنم اشتبا فرستادی اینجا :joy::joy::joy::joy::joy:
بیا بریم

3 Likes

@F.doosti
@m-m96
وای امان از دست هواس:joy::joy::joy:
برم ادیت بزنم تا کسی ندیده

3 Likes

شیطونه دید دیگه
فایده نداره :joy::joy::joy:

2 Likes

منم دیدم. :joy::expressionless::roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes::zipper_mouth_face:
با شیطونه البته. :thinking::thinking:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::clap::clap::clap::clap::clap:

2 Likes

خب خوبه
خودیا دیدن عب نداره
نتیجه مثبته :joy::joy::joy::joy:

5 Likes

نتیجه ی چی مثبته؟ :sweat_smile:

7 Likes

بیا پایین خوب نی واست هوای اون بالا :joy::joy::joy:
شیطونه هم تایید میکنه :blush:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:من بگممممممممممم؟؟؟؟؟؟ :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

انقد سبک بال شدی که رفتی اون بالا :joy::joy::joy::joy::joy::joy:
چه میکنه دکتر :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::joy::joy::joy:

4 Likes

هواس یا حواس؟ :joy:
هواااااس؟

3 Likes

نمیدونم والا
تازه مثبتم شده :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

اگه خصوصیه تو خصوصی بگو :grinning:

4 Likes

عاقا شاید بخاطر این اتکاتونه
که قط میکنن سروروووو :joy::joy::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

3 Likes

ای خدا منو بکش رایت نو :joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

مثل اینکه همه دیدن جز خودم :joy::joy::joy:

:joy::joy::joy::joy: وای

5 Likes

مژده خونت حلال شد بیا پی وی :joy::joy::joy::expressionless:

2 Likes