تالار زبانشناس

The wretched refuse of your teeming shore

The wretched refuse of your teeming shore.
معنی این جمله رو میخواستم بدونم و اینکه واژه teeming به چه معناست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Celebrating July Fourth at the Statue of Liberty» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes