تالار زبانشناس

مفهوم determine

مگه determineمصمم شدن معنی نمیده اینجا به چه مفهومی هست اصلا اینجا اسم یا فعل

. How you breathe determines the energy in your body and how you feel.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 Likes

اینجا به معنای «تعیین کردن» هست و فعله.
نحوه نفس کشیدن شما، انرژی بو احساساتتان را تعیین می‌کند

3 Likes

آهان
کاما باید بذاریم
درست شد
ممنون

1 Likes