تالار زبانشناس

معنی جمله. We turned a corner onto another shady block

این جمله تقریبا آخر داستان می‌باشد .
We turned a corner onto another shady block.:point_left::point_left::point_left: what is the meaning?

======================
این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل دوم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه‌ی ارواح خوش آمدید»)

1 Likes