تالار زبانشناس

یک سوال گرامری

you were a guitarist.
این جمله از نظر گرامری مشکل نداره؟

1 Likes

سلام یه جمله ی ساده گذشتست
فک نمی کنم ایرادی داشته باشه

3 Likes

اخه فعل کمکی جمعِ اما قبل گیتاریست (a) اومده

2 Likes

خب ببینید ما برای
youوweوthey از فعل کمکی جمع که برای رمان حال are و برای زمان گذشته were هست استفاده می کنیم
you می تونه خطاب به یه نفر باشه که درمقابل شماست و هم می تونه خطاب به چند نفر باشه.
این جا چون از a استفاده کرده ینی یک نفر رو خطاب قرار داره که گیتاریسته ولی با این حال ما از فغل were استفاده می کنیم چون قانونشه

2 Likes