تالار زبانشناس

معنی اصطلاح went into looking

went into looking after the web, which he considered to be the most valuable in the world.

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

2 Likes

در جستجوی چیزی رفتن
معنی بخش اول جمله تون میشه
به دنبال تاری که ایجاد کرده بود رفت

4 Likes

برای تکمیل توضیح دوست خوبمون، go into و look after هردو جزء افعال ترکیبی هستن. خیلی اوقات فهمیدن معنی یک جمله سخت میشه چون‌درست نخوندیمش
go into: To get involved in
Look after: keep under careful scrutiny
پس معنیش میشه: مشغول مراقبت کردن از تاری شد که باارزشترین چیز در دنیا میدونست

5 Likes