تالار زبانشناس

ترجمه جمله کوتاه؟

one is physiology through the body
معنی این جمله چیهه؟؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 Likes

سلام معنی لغویش یعنی روانشناسی از طریق بدن
ولی اصطلاحا یعنی از طریق تغییراتی که در بدن ایجاد می شود که در علم روانشناسی هم مورد بحث قرار گرفته است.

2 Likes