تالار زبانشناس

کلمه after واسه چی اومده؟

she was named after the city of florence in italy…

======================
این تاپیک مربوط به درس «فلورانس نایتینگل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

تا جایی که من متوجه شدم وقتی اسم کسی یا چیزی از روی یه شهر یا یه مکان گرفته میشه از after استفاده میشه
این جمله رو تو یکی از داستانهای فصل دوم هم داشتیم

خودمو اینطوری توجیه کردم :wink::wink::wink:

3 Likes

ینی اسمش از روی اسم شهر فلورانس گرفته شده

3 Likes

After دوم پس واسه چی اومده ؟

2 Likes