تالار زبانشناس

سوال دارم 😆

She continued to work hard in Britain to improve hospitals

اینجا جای hardو workنباید عوض بشه؟

because hospitals back then were dirty, horrible place

اینجا back then چی معنی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فلورانس نایتینگل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

سلام سایه جون اینجا چون hard صفته باید بعد از فعل بیاد که work هستش
back then هم به نظرم یعنی در آن زمان

3 Likes

شکلک چی میگه تو عنوان تاپیک؟:sweat_smile:

خیالتون راحت باشه
سوالاتتون جواب داده میشه

3 Likes

شکلکه خیلی قشنگتره نمیدونم چرا وقتی سند میشه عوض میشه😐

1 Likes

لغت hard دو نقش داره هم صفته هم قید. با توجه به جایگاهش در جمله میشه تشخیص داد که کدوم نقش رو داره که اینجا نقش قید رو داره. خیلی‌ها به اشتباه فک میکنن hardly به معنی به سختی هست یعنی قید حالت از صفت hard که این اشتباهه. hardly به معنی به ندرت هست

4 Likes