تالار زبانشناس

کلمه های دو جزئی

picked up
کلنه هایی مثله picked up و شبیه این که یوقتایی یه کلمه دیگه بینشون قرار میگیره قاعده خاصی دارن؟
مثلا put on

======================
این تاپیک مربوط به درس «تکه‌ی طلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

سلام
این عبارت هارو اصطلاحا بهشون می گن collocation

یا همون عبارت خودمون در فارسی که ترکیبی از چند لغت :فعل همراه با حرف اضافه یا صفت همراه با حرف اضافه مثل

expert on
famous on
در مواردی که فعل همراه با حرف اضافه داشتیم اگر در جمله ضمیر مفعولی داشتیم باید حتما بین فعل و حرف اضافه قرار بگیره ولی اگر مفعول اسم بود هم میتونه قبل از حرف اضافه و هم می تونه بعداز اون بیاد
ضمایر مفعولی:
her-him-me-them-you -us-it
مثالها
i took it away
i took the garbage away
or i took away the garbage

5 Likes

ممنووون:tulip::tulip::tulip:
:heart::heart::heart::heart:
فک کنم با خوندن بیشتر اینا دستم بیاد

2 Likes