تالار زبانشناس

جوجه اردک زشت کاربرد as

ببخشید استاد در انتهای درسall the other animals whatch as the two swans چرا ازas استفاده شده

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

3 Likes

منم همین مشکلو دارم کاش استادها پاسخ بدن

1 Likes

Hi. Perhaps it could be helpful.

Untitled

3 Likes

فکر میکنم: As اینجا نشانه‌ی هم زمانی هست.
میشه حیوانات نگاهشون میکردن هم زمان با اینکه اونها پرواز کردن.

1 Likes