تالار زبانشناس

معنی across

از این سو به آن سو
از وسط
و…
he wants to swim across the ocean

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

1 Likes